Rafting na Salzachu – zážitkově-vzdělávací program

Rafting na Salzachu – zážitkově-vzdělávací program

Vyrazili jsme z Prahy po obědě v pátek 5. 9. 2019. Rakousko nás přivítalo průtrží deště, hodné plavby Noemovy archy. Věděli jsme, že řeka Salzach je citlivá na přítoky a v některých místech po dešti může být nebezpečná. Jestli druhý den poplujeme, jsme v tuto chvíli opravdu nevěděli.
Pršelo i při našem příjezdu do penzionu Gasthaus Kitzloch. Zatímco se studenti napájeli horkým čajem, postavili jsme stany. Po vydatné večeři jsme vytáhli hudební nástroje a i přes nepřízeň počasí, nám bylo krásně.
Ráno vysvitlo sluníčko. Tok řeky mírně zvýšený, kalný, ale vypadalo to dobře. Po snídani jsme se přesunuli do blízké vodácké školy Frost. Rozhodli jsme se pro nižší, mírnější část toku. Při použití expedičních raftů, zvolených zejména pro jejich vysokou stabilitu, a umu profesionálních kapitánů to byla bezpečná plavba. I když raft skákal po vlnách a kapitáni najížděli do peřejí tak, aby nikdo z nás nezůstal suchý.
Druhý den nás čekal výlet do lázeňského městečka Sell am Zee. Celodenní procházka městem i kolem jezera se nám moc líbila. Během celého výletu jsme si neodpustili návštěvu mnoha úžasných vyhlídek.
Na cestě zpět do Prahy jsme navštívili Salzburg a hlavně Mozartův rodný dům.
Víkend byl pro třídu S2 JUŠ i celý pedagogický tým výborným stmelujícím zážitkem. Posílili jsme pouta, která vznikla během prvního ročníku studia a pozitivně se naladili na práci, která nás čeká v nadcházejícím školním roce.
Celou akci finančně podpořila Nadace Jedličkova ústavu které také patří velký dík!