Odměna maturantům 2018 – letiště Strunkovice

Odměna maturantům 2018 – letiště Strunkovice

…a na konec školního roku nám vyšla i odměna pro maturanty…
Děkujeme kamarádům z letiště Strunkovice (Aeroklub Prachatice), odvedli bezchybnou pilotní práci i přes složitější povětrnostní podmínky.
Celou akci finančně podpořila Nadace Jedličkova ústavu které také patří velký dík!